Terapi - og Coaching sessioner


Kasha tilbyder individuelle sessioner i terapi og coaching og har over 25 års erfaring med individuelle forløb.

Hun har en psyko-spirituel indfaldsvinkel til personlig udvikling og hun tager udgangspunkt i elementer af Essentiel Touch, Nuets bevidsthed og Mindfulness som værende en naturlig del af terapi-og coachingens mange facetter og udtryk.


Kasha har med sin afklarende og blide måde en evne til at skabe et kontaktfyldt rum. Hendes accept og rummelighed får mennesker til at slappe af og gør det muligt for den enkelte at finde den styrke og nænsomhed der skal til, for at se på de svære temaer i ens liv.

I mødet med Kasha opstår der et nærvær; som får mennesker til at synke dybere ind i sig selv og opdage, at den man er, - er så meget dybere end sindets og følelsernes konstante foranderlighed.


Terapi eller coaching
Kort sagt kan man sige, at coaching primært er fokuseret på dit aktuelle liv og at skabe fremtidige resultater. I en session arbejder man med at sætte sig nogle opnåelige og realistiske mål, skabe afklaring og finde de ressourcer, der skal til for at kunne skabe den forandring man ønsker.


Terapi derimod skaber indsigt om de roller og mønstre som stadig har en uhensigtsmæssig indflydelse på dit  liv. Her beskæftiger vi os med din fortid og de sår på sjælen, du måtte have fået op gennem barndommen og opvæksten og som til stadighed påvirker din selvfølelse og dit liv som voksen.


Temaerne kan være mange og flere søger terapi for at få støtte til at kunne rumme og bearbejde følelser såsom: Tab, mangel på selvtillid og  selvværdsfølelse. Angst, ensomhed, sorg, tomhed, kriser, håbløshed, indre eller ydre konflikter.


Parterapi

Mange vælger også at styrke deres parforhold gennem parterapi, hvor det er muligt at klargøre de problemstillinger der måtte være i parforholdet på en åben og ærlig måde, hvor begge parter kan få indsigt og forståelse for hinandens reaktioner og måder at være på.


Hvor lang tid
At gå i terapi eller til coaching kan være en kortere eller længerevarende proces. Nogle gange ligger løsningen lige for og en enkelt eller nogle få sessioner er nok til at komme videre i sit liv. 
Vil man derimod gå i dybden med nogle af sine livstemaer,  så skal man som minimum regne med at gå i et forløb over 3-10 gange.

 

Selvudvikling starter for mange som en dyb indre længsel
Mange mennesker vælger at fortsætte deres udviklingsproces over længere tid for at gå i dybden med nogle af de temaer, de måske har haft med sig hele livet. Ved at få hjælp til at frigøre sig fra personlighedens begrænsninger, oplever de , at de får det bedre med sig selv, lettere ved at nå deres mål og kan se at forandringerne manifesterer sig positivt i deres hverdag. 

De dybeste og vedvarende forandringer sker, når man via coaching, terapi og selvudvikling  får adgang til en dybere kontakt med ens iboende kvaliteter.

Herigennem får man mulighed for at opdage en dybere værens form som altid er tilgængelig og hvor ens essens kvaliteter og ressourcer er naturligt til stede såsom indre ro, klarhed, glæde, handlekraft, nærvær og empati.


Skype: Personlig Coaching og Terapeutisk samtale
Hvis du bor langt væk, er ude at rejse eller måske bare ikke lige har tid til at møde op til en personlig Coaching eller Terapeutisk samtale, kan det være et godt alternativ at gøre det over telefonen eller Skype.

Det en mulighed, der bliver brugt mere og mere og jeg har gode erfaringer med Skype og telefon sessioner, både som længere forløb eller som enkelte sessioner.
I nogle situationer kan det være fint at kombinere det med et eller flere personlige møder.

 

Kontakt: Ønsker du at bestille tid til en session, en gratis afklaringssamtale, tilmelde dig et kursus eller hvis du har et spørgsmål, så ring gerne til mig på tlf. 21240068 eller send e-mail til kashah@me.com

Du kan også følge mig på Facebook og på YouTube

 

Copyright © 2016: Kasha Hansen. Webdesign: Tao Design - Kasha Hansen