Stresscoaching


Overskud, glæde og balance
Dette coachingforløb er et tilbud skabt til dig med begyndende eller langvarige stress symptomer og som ønsker at kunne få hverdagen til at hænge sammen igen. Det er bedst at starte et forløb inden dine stress symptomer bliver for alvorlige, men du kan også starte efter en sygemelding og blive hjulpet tilbage på jobbet. Stresscoaching kan anvendes både forebyggende og afhjælpende.

De fleste oplever at være blevet styrket, mere afklaret og bevidstgjort efter et stress coachings forløb. De føler, at de ikke bare kommer ovenpå igen, men har gennemgået en positiv udvikling igennem de processer, selverkendelser og teknikker, de har fået integreret i deres hverdag undervejs i processen. At deres selvtillid, overskud, evne til at regulere sig selv og deres livsglæde er vokset betydeligt.


Forløbets indhold
Der er mange årsager og symptomer på stress. Ud fra netop dine symptomer vil vi afklare længden af dit forløb og hvad der gavner dig bedst. Et typisk forløb er på 5-10 sessioner over 2-4 måneder. De første sessioner vil hovedsageligt handle om vejledning og rådgivning.


Du får hjælp til at kunne afbalancere dit eget nervesystem og derved mindske den stress eller overbelastning, der sidder i kroppen. Vi vil sammen se på dine værdier og prioriteringer og de situationer, der trigger eller er årsag til, at du har symptomer på stress.


På den baggrund, kan vi arbejde med at finde nye og mere hensigtsmæssige måder at takle de udfordringer, du står over for. Om det er jobbet, familien eller økonomien eller måske dine egne krav og forventninger til dig selv, - f.eks. følelsen af at du altid skal være den stærke, være på forkant eller at andres behov er vigtigere end dine. Eller om du f.eks. har mistet balancen mellem arbejde, familie og fritidsliv.Større fysisk, følelsesmæssigt og mental balance
På forløbet lærer du at forstå, hvad stress gør ved dig og dit nervesystem og hvordan du kan håndtere dine stresssymptomer, så de ikke styrer dig på en uhensigtsmæssig måde. Du vil også få indsigt i de årsager og handlemønstre, som er medvirkende til at du mister balancen. Det kan være både ydre som indre stress påvirkninger.


For at hjælpe og støtte dig bedst muligt vil du få værktøjer til at genskabe din balance fysisk, følelsesmæssigt og mentalt og lære, hvordan du kan forebygge stress fremadrettet.Kontakt: Ønsker du at bestille tid til en session, tilmelde dig et kursus eller har du spørgsmål til mig kan du ringe til mig, på tlf. 21240068 eller sende e-mail til kashah@me.com
Du kan også følge min side "Essens og nærvær" på Facebook og min blog på LevLykkeligt.
 

Copyright © 2016: Kasha Hansen. Webdesign: Tao Design - Kasha Hansen