Essens Work

Transformation – Forvandling


Essens Work er et godt valg, hvis du:

  • Længes efter frihed og en større forståelse af dig selv? 
  • Ønsker at slippe dit jegs begrænsede forestillinger?
  • Ofte udtrykker det modsatte af det, du dybest set ønsker?
  • Længes efter at få styrket din kontakt med din indre kerne og møde den værens dimension, som er uforanderlig og som ikke er betinget eller frembragt af noget ydre, men som du kan hvile ind i uanset omstændighederne.

 

At møde dig selv direkte
I Essens Work tager vi udgangspunkt i din aktuelle livssituation og de temaer eller problematikker, du ønsker at få afklaring omkring. Vi afdækker i et nænsomt tempo de lag af beskyttelses- og forsvars mekanismer, du har bygget op omkring din essens og som forhindrer dig i at møde dig selv direkte. 

Essens-arbejdet giver dig mulighed for at skelne mellem dit sande- og betingede jeg og er en slags døråbner til et bevidsthedslag, der gør det muligt for dig, at møde dig selv og andre ud fra en dybere værens dimension.

Vi arbejder hverken med fortid eller fremtid som sådan, men bruger det som et udgangspunkt og herfra fokuserer vi på at kunne rumme, sanse og være til stede med det, som sker i nuet. Meditativ og kropslig sansning indgår med henblik på at komme til stede, ”være nær” - nærværende med sig selv.Indre fylde og meningsfuldhed
Når du bliver guidet og møder den du er med accept og nærvær kan disse forsvars-og beskyttelseslag frigøres. En følelse af indre fylde, glæde og meningsfuldhed kan erstatte de lag, hvor der før måske var en oplevelse af tomhed, ensomhed, mindreværd eller meningsløshed.


Du vil få mulighed for at opleve en værens- grund, som altid er til stede og tilgængelig bagved alle oplevelser, tanker og følelser, positive som negative. Et nærvær som er funderet i sig selv og således altid tilgængeligt uanset vores livsforhold og de situationer vi befinder os i. En værens dimension, som altid er til stede som et levende vågent nærvær.


At vågne til noget større
Jo flere gange du oplever, at du er dette nærvær, jo mere kan du hvile ind i det og begynde at udtrykke dig herfra.
Nogle kalder det at vågne til noget større eller til en højere spirituele dimension. Et sted som er uforanderligt og altid tilstede og en dimension der findes i os alle og som de fleste længes efter.
Kontakt: Ønsker du at bestille tid til en session, tilmelde dig et kursus eller har du spørgsmål til mig kan du ringe til mig, på tlf. 21240068 eller sende e-mail til kashah@me.com
Du kan også følge min side "Essens og nærvær" på Facebook og min blog på LevLykkeligt.Copyright © 2016: Kasha Hansen. Webdesign: Tao Design - Kasha Hansen