Indre Frigørelse

At heale dit indre barn

At leve ud fra vores egen dybde og med åbenhed i hjertet, giver os mulighed for at møde os selv og hinanden i fuldt nærvær ud fra et mere ressourcefyldt og sandt sted.


Kasha er en af Danmarks mest erfarne undervisere/terapeuter, der arbejder med det ”Indre barns” helbredende kraft.
I en nænsom og tryg atmosfære, arbejder Kasha med kontakt, forløsning og frigørelse af de sår på sjælen, som vi har fået gennem vores opvækst. Når vi således frisætter os selv, genetableres kontakten med vores essens kvaliteter og den vi dybest set er. 


Dybere forståelse og accept
At sige ja til at arbejde med Indre frigørelse og Indre Barn processen er for alle, som søger en dybere forståelse af sig selv.
At acceptere alle aspekter af os selv og give plads til den vi dybest set er- er såvel en kraftfuld som kærlig frigørelses proces.

Indre barn terapi, handler om at bevidstgøre, hvordan erfaringer og hændelser fra vores fortid ofte afspejler sig i vores nuværende opfattelse af os selv, vores relationer og måder vi agerer på i verden.

Vores velkendte eller ”gammel kendte” selv, dvs. vores vaner, roller og mønstre, som ubevidst er gået hen og blevet vores identitet, er baseret på fortidens historier. En identitet, der som oftest overtager styringen og som er medvirkende til, at vi reagerer uhensigtsmæssigt i vores liv og i vores relationer.


At blive set og hørt
Når vi kan møde og rumme de sider af os selv, som måske aldrig helt er blevet set, hørt, mødt eller elsket, opstår der en naturlig form for accept, glæde og indre ro.

Ved at blive bevidst om, hvad der forhindrer og hvad der frisætter ens naturlighed og livskraft, bliver det igen muligt at møde sig selv og omverdenen mere åbent, ægte og ressourcefyldt.

Når vi får øje på, hvordan vi har overset det indre barn og begynder at tage kærlig hånd om det, begynder healingen og dermed en dybere forståelse og accept af os selv. Vi begynder at relatere til os selv på en ny måde, og vi udtrykker os selv, vores følelser, behov og kreativitet mere frit og spontant.


Er du styret af gamle roller og mønstre
Oplever du, at du er styret af gamle roller og mønstre, af ubevidste sider af dig selv, og at du reagerer uhensigtsmæssigt og på måder, du dybest set slet ikke ønsker?
Så kan ”Indre Barn processen” være en stor støtte og medvirkende til, at du kan erkende, hvad der har taget styringen i dit liv og samtidig heale og frisætte de begrænsende og uhensigtsmæssige mønstre og overbevisninger, så de ikke længere styrer dig.
Klik her om Indre barn procesarbejde


Kontakt: Ønsker du at bestille tid til en session, tilmelde dig et kursus eller har du spørgsmål til mig kan du ringe til mig, på tlf. 21240068 eller sende e-mail til kashah@me.com
Du kan også følge min side "Essens og nærvær" på Facebook og min blog på LevLykkeligt.

Copyright © 2016: Kasha Hansen. Webdesign: Tao Design - Kasha Hansen