Essens og nærvær 

Fordybelse ind i Essensen

Weekendkurser i Essens og Nærvær
Disse forløb henvender sig til både nye og tidligere kursister- og er et tilbud til dig, som har lyst til at få selvindsigt, inspiration og mulighed for at fordybe dig ind i essensens mange kvaliteter og værens-tilstande. For dig som længes efter at kunne forblive i et åbent nærvær midt i hverdagens gøremål og udfordringer.

Temaerne vil være forskellige fra gang til gang og alligevel er der en fællesnævner som går igennem på både aftener og de 2 weekend kurser. Nemlig at få genetableret kontakten til din væren, din essens og sande natur. Til en indre følelse af værdi, kærlighed og betydningsfuldhed.

 

Selvindsigt og transformation
Ved at få kontakt med essensens mange kvaliteter og få indsigt i, hvordan vi har tabt den fulde kontakt til disse og i stedet har opbygget vores personlighed omkring tabet og adskillelsen fra essensen, kan vores sande naturs kvaliteter igen få mulighed for at blive frisat og integreret.

Vi vil åbne ind til hjertets forskellige kvaliteter af væren, via meditation, oplæg og inquiry (selvundersøgelse), så du kan lære at hvile mere i dig selv og leve i kontakt med din egen dybde og integritet.


Forestillinger og bekymring
Vi har mange forestillinger, ideer og bekymrende tanker, som forhindrer os i at bevare kontakten med vores essens kvaliteter. Men jo mere vedvarende kontakt du får med dit nærvær, jo nemmere bliver det at frisætte dig fra fortidens begrænsninger og indflydelse.

At få integreret dine essens kvaliteter gør, at arbejdet med selvudvikling bliver langt mere dybdegående og meningsfyldt.
 


Mekanismer som tager dig væk
Mange af os mister igen og igen kontakten med os selv. Vi fortaber os i gamle roller og mønstre, som sjældent giver os det, vi inderst inde længes efter. 

Derfor vil vi have fokus på bestemte essens kvaliteter og samtidig bevidstgøre de mekanismer, som bringer os væk fra os selv og de kvaliteter, der er i fokus den pågældende aften eller kursusdag.


Kærlig som kraftfuld intelligens
Når vi arbejder med os selv, blødes vores personlighed gradvis op, og vi får mere tillid til det sted i os, som ikke mangler noget, som ikke behøver at fikses eller forbedres. 

Du opdager, at din essens ikke er betinget af eller frembragt af noget ydre. Det er en værens form, som altid er til stede som et levende og vågent nærvær.

Essensen har vi altid længes efter, bevidst som ubevidst. 

Vi kan aldrig finde vores værens-kerne udenfor os selv, men kun ved at vende opmærksomheden indad, får vi adgang til den uendelige skønhed, kraftfuldhed og kærlige intelligens, der findes i os alle, lige her og nu.


Alle er velkommen og vil kunne få stort udbytte af weekend-kurserne.Klik her for kursuspris og datoerKontakt: Ønsker du at bestille tid til en session, tilmelde dig et kursus eller har du spørgsmål til mig kan du ringe til mig, på tlf. 21240068 eller sende e-mail til kashah@me.com
Du kan også følge min side "Essens og nærvær" på Facebook og min blog på LevLykkeligt.
Copyright © 2016: Kasha Hansen. Webdesign: Tao Design - Kasha Hansen