TRANSFORMATION - INDRE FRIHED

Essential Touch®

At kunne slappe af og opdage noget dybere og inderligt smukt i os selv, er for de fleste dybt berørende og frisættende.
Jo mere vi opdager at vi ikke er vores historier og overbevisninger, des mere kan vi åbne os for bevidsthedens lys og møde vores sjæls iboende kvaliteter.

Jeg arbejder ud fra et helhedssyn, hvor krop, psyke og spiritualitet hænger sammen og hvor afbalancering af nervesystemet er i naturlig fokus.
Et nervesystem i balance er så altafgørende for vores evne til at kunne hvile i os selv, i vores dybere værens-grund. 

Essensen er det virkelige, det oprindelige i os, som ikke er betinget eller frembragt af noget ydre, men som altid er tilstede som et levende og vågent nærvær.

Læs mere om Essential Touch® her


Nuet's Bevidsthed

Når vi inviterer et dybere aspekt af vores væren ind i den coachende eller terapeutiske samtale, så er det min erfaring, at det er dybt transformerende. I dette værens-rum er det muligt at hvile og forankre os i Nuet's Bevidsthed. Mennesker oplever at de bliver mere nærværende, afklarede og ressourcefyldte.

Vi kan arbejde med sindets eller jeget's snævre begrænsninger og ideer i det uendelige. Hvis vi ikke kan møde os selv med accept og nærvær, så ændrer det ikke på noget grundlæggende i vores selvopfattelse. Vi vil igen og igen falde tilbage i de samme uhensigtsmæssige mønstre og overbevisninger.


Når vi hviler ind i vores værens-grund, slapper nervesystemet af. Herigennem får vi mulighed for at opdage, hvordan vi gradvist kan hvile ind i noget stabilt og vågent.


At opleve sindets mange tilstande fra et langt større perspektiv og med en langt større bevidsthed påvirker ens selvfølelse, relationer, ståsted og livskvalitet.

Læs mere om Nuet's Bevidsthed her


Min inspiration

Den sjælelige og spirituelle dimension i al selvudvikling, har altid haft stor betydning for mig, både personligt og professionelt.

Det psyko-spirituelle arbejde hos A. H. Almaas og andre spirituelle lærere har åbnet og inspireret mig. De har vist mig vejen til den rigdom og det uanede potentiale, vi hver især har adgang til og som kan afhjælpe mange af de daglige udfordringer, vi møder i vores privatliv, på jobbet og i verden.

Jeg tror, at det er denne unikke kombination af det psykoterapeutiske og det spirituelle der gør, at så mange føler sig trygge og respekterede og derfor opnår så positive forandringer på kort tid.


Det kan være at slippe sine begrænsninger. Opleve en dyb indre ro eller afklarethed. Eller en glæde eller dyb taknemmelighed over at opdage sin egen værens-grund, som indeholder så meget mere end, hvad man er vant til at identificere sig med.


Læs mere om Kasha her

 

Terapi der virker: Er du nysgerrig på dette? Så bestil tid til en session, en gratis afklaringssamtale, eller tilmeld dig et kursus. Og har du spørgsmål inden, så ring
gerne til mig på tlf. 21240068 eller send e-mail til kashah@me.com
Du kan også følge mig på Facebook og på YouTube

Copyright © 2016: Kasha Hansen. Webdesign: Tao Design - Kasha Hansen